Association Techzara Madagascar

Mandray - Mivelona - Mizara Zarao ny fahalalanao

Fenosoa RAZAFIMANDIMBILAZA

Manana Ray mpiahy ny Techzara dia i Fenosoa RAZAFIMANDIMBILAZA , amin'ny maha-fikambanana tanora développeur ny Techzara dia nazoto ary naneho ny fahavononany hiahy ny Techzara Fenosoa.

" Mahatoky ny Techzara aho amin'ny fampiroboroboana ny Téchnologie hoan'ny tanora sy ireo izay rehetra liana amin'izany, ny hirariana dia tsy eto Madagascar ihany fa hivelatra manerantany ny Techzara ahafahan'ireo tanora mifampizara traikefa amin'ireo avy any ivelany. "

Ankehitriny andalam-panokafana ny Techzara Fianarantsoa sy Tamatave ny Techzara izay hisokatra ny volana jona hoavy izao.

" Mirary soa hoan'ny mpikambana Techzara ary koa hoan'ireo mpiandraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanora ary koa amin'ny fampivoarana ny fahaizana sy traikefa ananan'ny tsirairay avy. "
Fenosoa RAZAFIMANDIMBILAZA
Mpiahy ny Techzara

Mandray

Raiso ny fahalalana rehetra ho anao na avy amin'ny fifampizarana na avy amin'ny olana mitranga.

Mivelona

Ny fahalalana rehetra norantovinao dia ezaho hitarina , hampitomboina ary hivelomanao ihany koa.

Mizara

Arakaraka ny hizaranao ny fahaizana sy fahalalana anananao no mampitombo izany bebe kokoa.

Sarinay

Ireo sary rehetra nandritra ny fiarahan'ny Techzara.

Ireo mpiandraikitra ny Techzara

Ireo miandraikitra sy mitarika ny fikamabanan'ny Techzara.

user
RALITERA Solofo.
user
Ny Antso RAKOTONDRABE.
user
Vatosoa RINAMIHANTA.
user
Julien RAJERISON.

Ireo projets sosialy ataon'ny Techzara

Amin'ny maha fikambanana développeur ny Techzara , izahay dia manamboatra application sosialy sady entina hifampianarana ihany koa , ireto misy vitsivitsy.

Sekoliko

Projets natao hanamorana ny fitantanana ny Sekoly rehetra maimaim-poana ary afaka andraisan'ny rehetra anjara.

Numérisation

Projets natao hampihenana ny fotoana lany eny amin'ireo birao samihafa , natao ihany koa hiadiana amin'ny kolikoly.

Orientation

Projets natao indrindra mba hanoroana lalana ireo ankizy vao nahavita fianarana teny amin'ny ambaratonga fahatelo .

Ireo mpiara-miasa aminay

Amin'ny maha-association tsy mitady vola azy ny Techzara dia miara-miasa amin'ireo orin'asa samy hafa amin'ireo activité sy ny zavatra atao rehetra.

orange

Orange Madagascar

Orange Madagascar no manohana ny Techzara amin'ny alalan'ny connexion rehetra ampiasaina mandritra ny fifampizarana.

bocasay

Bocasay Madagascar

Bocasay dia anisan'ireo mpiara-miasa amin'ny Techzara amin'ireo événement samihafa hampiakarana ny lentan'ny fahaizan'ny tanora.

etech

eTech Madagascar

eTech dia anisan'ireo mpiara-miasa amin'ny Techzara amin'ireo événement samihafa hampiakarana ny lentan'ny fahaizan'ny tanora.