Association Techzara Madagascar

Mandray - Mivelona - Mizara Zarao ny fahalalanao

Mandray

Raiso ny fahalalana rehetra ho anao na avy amin'ny fifampizarana na avy amin'ny olana mitranga.

Mivelona

Ny fahalalana rehetra norantovinao dia ezaho hitarina , hampitomboina ary hivelomanao ihany koa.

Mizara

Arakaraka ny hizaranao ny fahaizana sy fahalalana anananao no mampitombo izany bebe kokoa.

Sarinay

Ireo sary rehetra nandritra ny fiarahan'ny Techzara.

Ireo mpiandraikitra ny Techzara

Ireo miandraikitra sy mitarika ny fikamabanan'ny Techzara.

user

“Résponsable au niveau Techzara.”

Jorginho RAMANANTSOA.
user

“Résponsable au niveau Techzara.”

RALITERA Solofo.
user

“Résponsable au niveau Techzara.”

Onintsoa RAKOTONIRINA.
user

“Résponsable au niveau Techzara.”

Ny Antso RAKOTONDRABE.
user

“Résponsable au niveau Techzara.”

Vatosoa RINAMIHANTA.
user

“Résponsable au niveau Techzara.”

Julien RAJERISON.

Ireo projets sosialy ataon'ny Techzara

Amin'ny maha fikambanana développeur ny Techzara , izahay dia manamboatra application sosialy sady entina hifampianarana ihany koa , ireto misy vitsivitsy.

Sekoliko

Projets natao hanamorana ny fitantanana ny Sekoly rehetra maimaim-poana ary afaka andraisan'ny rehetra anjara.

Numérisation

Projets natao hampihenana ny fotoana lany eny amin'ireo birao samihafa , natao ihany koa hiadiana amin'ny kolikoly.

Orientation

Projets natao indrindra mba hanoroana lalana ireo ankizy vao nahavita fianarana teny amin'ny ambaratonga fahatelo .

Ireo mpiara-miasa aminay

Amin'ny maha-association tsy mitady vola azy ny Techzara dia miara-miasa amin'ireo orin'asa samy hafa amin'ireo activité sy ny zavatra atao rehetra.

orange

Orange Madagascar

Orange Madagascar no manohana ny Techzara amin'ny alalan'ny connexion rehetra ampiasaina mandritra ny fifampizarana.

bocasay

Bocasay Madagascar

Bocasay dia anisan'ireo mpiara-miasa amin'ny Techzara amin'ireo événement samihafa hampiakarana ny lentan'ny fahaizan'ny tanora.

etech

eTech Madagascar

eTech dia anisan'ireo mpiara-miasa amin'ny Techzara amin'ireo événement samihafa hampiakarana ny lentan'ny fahaizan'ny tanora.